Vandkvalitet generelt

Indvindingsboringer

Vandværket har i alt 3 boringer. To boringer ved Bøstrup, som leverer 99% af vores vand og en boring i Kirke Helsinge som kan betragtes som reserveboring.

Der indvindes ca. 65.000 kubikmeter om året.

 

Vandkvalitet og kontrol
 

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:

• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.