Velkommen

Kirke Helsinge og Omegns Vandværk er etableret i 2008 som en sammenlægning af KHV, MSV og Bøstrup Vandforsyningsselskab
Kirke Helsinge Vandværk er etableret i 1935, Mullerup Strands Vandværk er etableret i 1964 og boringerne i Bøstrup er sat i drift i 1983.

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3 råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.

 

  

Aktuelt 

Vandet har en hårdhed på 17 dH (mellemhårdt).

 

Ordinær generalforsamling afholdes den 28/4/2022 kl. 18.00

i Kirke Helsinge forsamlingshus

Dagsorden findes HER

 

Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Antal besøgende
Besøgende: 25716