Velkommen

Kirke Helsinge og Omegns Vandværk er etableret i 2008 som en sammenlægning af KHV, MSV og Bøstrup Vandforsyningsselskab
Kirke Helsinge Vandværk er etableret i 1935, Mullerup Strands Vandværk er etableret i 1964 og boringerne i Bøstrup er sat i drift i 1983.

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3 råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.

 

  

Aktuelt 

Vandet har en hårdhed på 17 dH (mellemhårdt).

 

Generalforsamling 2023 - dagsorden findes HER

 

 

Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Antal besøgende
Besøgende: 33191