Velkommen

Kirke Helsinge og Omegns Vandværk er etableret i 2008 som en sammenlægning af KHV, MSV og Bøstrup Vandforsyningsselskab
Kirke Helsinge Vandværk er etableret i 1935, Mullerup Strands Vandværk er etableret i 1964 og boringerne i Bøstrup er sat i drift i 1983.

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3 råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.

 

  

Aktuelt 

Vandet har en hårdhed på 17 dH (mellemhårdt).

 

Generalforsamling 2021

Afholdes tirsdag den 29. juni 2021 kl. 19.00

i Kirke Helsinge Forsamlingshus

Dagsorden findes HER

Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Antal besøgende
Besøgende: 19318