Velkommen

Kirke Helsinge og Omegns Vandværk er etableret i 2008 som en sammenlægning af KHV, MSV og Bøstrup Vandforsyningsselskab
Kirke Helsinge Vandværk er etableret i 1935, Mullerup Strands Vandværk er etableret i 1964 og boringerne i Bøstrup er sat i drift i 1983.

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3 råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.

 

  

Aktuelt 

GENERALFORSAMLING

DEN 7. APRIL 2020 ER UDSAT INDTIL VIDERE

NÆRMERE INFO FØLGER ...

 

Vandet har en hårdhed på 17 dH (mellemhårdt).

 

Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Antal besøgende
Besøgende: 11968